Belami


Taustaa

Keisarillinen joukot etunenässään 449:s Belamin kurinpidollinen kaarti puolittain eksyivät muinaiseen laaksoon tutkiessaan Belamin asuttamattomia alueita. Laaksosta löytyi muinaista asutusta, jonka todettiin olevan Eldar-alkuperää. Keskellä laaksoa kohosi suuri Toteemi, jonka tarkoituksesta käytiin kiivasta keskustelua. Paikalle pyydettiin Arkistonhoitajia selvittämään tilannetta. Toteemin havaittiin sisältävän suuria voimia, mutta mikä sen varsinainen tarkoitus oli, jäi vielä epäselväksi, sen oletettiin olevan suuri ja voimakas ase, jota opiskelemalla voisi saada suuren hyödyn. Keisarillinen Inkvisitio ei tästä kuitenkaan pitänyt ja komensi Gore Angels –nimeä kantavat Avaruusjalkaväkiosaston Belamiin tehtävänään tuhota Toteemi. Kävi kuitenkin niin, että Gore Angels sai uudet käskyt, sotatilanteen kehittyminen Cadian läheisyydessä kaipasi Avaruusjalkaväkeä Belamin tilannetta enemmän.

Huonot uutiset tuntuivat kasaantuvan, Eldar-kansa oli jotenkin saanut selville Toteemin olemassaolon ja pienen laivaston havaittiin olevan matkalla kohti Belamia, tavoitteenaan ilmeisesti ottaa muinainen Toteemi haltuunsa hinnalla millä hyvänsä. Eikä siinä vielä kaikki, myös Eldareiden synkät piraattiserkut, Dark Eldarit, ovat osoittaneet kiinnostusta Belamin sektorista. Pahamainen Koc Hiss joukkoineen oli matkalla kohti Belamia – oliko kohteena Toteemi vai tuhannet sielut; kukaan ei tiennyt. Armeijoiden tuloaikaa ja saapumisjärjestystä ei tiedetty, Kaarti eversti Fodderin johdolla voi vain odottaa ja toivoen parhaansa mukaan saada selville Toteemin salaisuus ennen yhteenottoa. Eldareiden kanssa jonkunlaisia neuvotteluja voisi jopa yrittää, mutta Koc Hiss joukkoineen olikin aivan eri asia.

Uutisia lähestyvistä joukoista odotellen paikalle määrätyt Arkistonhoitajat käyttivät aikansa tutkien Toteemia ja sen ympäristöä. Eldar-alkuperästä ei ollut epäselvyyksiä, mutta miksi alue oli ollut autiona niin pitkään oli arvoitus, johon vastausta etsittiin ja myös löydettiin. Jäljistä voitiin päätellä, että laakso oli aikoja sitten joutunut poikkeuksellisen voimakkaan Ork-kansan liikekannallepanon – Waaaaghin – jalkoihin. Eldarit oli tapettu tai ajettu tiehensä, ja jonkun aikaa myöhemmin myös Orkit olivat jatkaneet matkaansa unohtaen koko paikan. Eldarit olivat luultavasti olettaneet Ork-kansan ottaneen planeetan haltuunsa ja katsoneet Toteemin olleen siellä hyvässä turvassa – tai sitten voimavaroja ei ole ollut tarpeeksi arvioitua vihollista vastaan. Aikojen saatossa koko Belamin Toteemi oli pikkuhiljaa painunut unholaan. Kaartin osuttua paikalle on tieto löydöstä kuitenkin kantautunut Eldareiden Näkijöiden tietoon.

 

Sääntöjä

Keisarillinen kaarti saa valita ensimmäisenä aloitussektorinsa (muut päättävät järjestyksen jotenkin). Toisen aloitussektorin vierestä ei voi aloitaa, pitää jättää vähintään yksi sektori väliin. Jokaisesta aloitussektorin ja Toteemi-sektorin välissä on ainakin yksi sektori. Kaarti ei kykene valitsemaan aloitussektoriaan siten, että se estäisi muiden pääsyn Toteemi-sektorille kahdella siirrolla.

Ensimmäisen vuoron jälkeen jokainen lisää jollekin valitsemalleen (oman sektorin vieressä olevaan) sektorille omistusoikeuttaan merkitsevän merkin. Vaihtoehtoisesti voi sijoittaa jo omistamalleen sektorilleen linnoitusmerkin. Tällöin sektorin omistaja on aina puolustaja kyseisellä sektorilla ja taistelu valitaan Battle-skenaariosta (normaalien FOCcien mukaan). Joillakin alueilla on jo valmiiksi linnoituksia, ne on merkitty F-kirjaimella sektoriluetteloon. Taisteluun ei ole merkitystä linnoitusmerkkien lukumäärällä, mutta Vuoribunkkeri voi poistaa vain yhden linnoitusmerkin, jolloin raskaasti linnoitettua sektoria joutuu pommittamaan useita vuoroja.

Jos siirtojen jälkeen yhdessä tai useammassa sektorissa on kaksi tai kolme erilaista omistusoikeusmerkkiä seuraa taistelu. Taistelut käydään neliskanttisella taistelukentällä huolimatta sektorin varsinaisesta muodosta. Jos merkkejä on kolme, pelataan soveltaen Battle at the Camp –tehtävä (ohjeet Chapter Approved –kirjassa), jos kaksi niin käytettävä tehtävä arvotaan käyttäen Advanced Mission Selection –sääntöjä (ohjeet Chapter Approved –kirjassa). Kaikilla osallistujilla on siis käytössään Standard Forc Organisation Chartin mukainen armeijalista. Jos tehtävässä on hyökkääjä ja puolustaja, ovat Dark Eldarit hyökkääjiä, jos osallistuvat taisteluun ja Imperial Guard on puolustaja, jos osallistuu taisteluun. Jos vuoron päättyessä kahdessa sektorissa on siirtojen jälkeen samat omistusoikeusmerkit, niin sektoreiden hallinta voidaan selvittää yhdellä taistelulla, tällöin sektoreiden mahdollisia erikoissääntöjä sovelletaan rankalla kädellä, taisteluun mahdollisesti osallistumaton pelaaja olkoon ylituomari.

Vuoron päätyttyä (eli yhdessä sektorissa on vain yksi omistusoikeusmerkki) lasketaan vuorolla kertyneet Voittopisteet kullekin armeijalle ja lisätään ennestään kertyneisiin pisteisiin. Pelin päättyessä Belamin toteemin saa haltuunsa se armeija, jolla on eniten Voittopisteitä – tasatilanteet selvitellään jotenkin (esim. kahdella armeijalla on sama määrä Voittopisteitä, mutta toinen hallitsee viimeisellä vuorolla Toteemi-sektoria hän on voittaja, muussa tapauksessa voidaan ottaa vaikkapa uusintaottelu tai jatkaa yhteisellä päätöksellä peliä).

 

Sektoriluettelo

1 Luodevuoret

Jylhät vuoret kohoavat luoteessa vartioiden muinaista Eldar-asutusta.

2 Pohjoismetsä

Tuuhea metsikkö oli muinoin kaunis ja hyvinhoidettu puutarha, nyt se on villiintynyt vaikeakulkuiseksi korveksi.

3 Koilliskukkulat

Kukkulat viettävät itää kohti ja avautuvat lopulta Itäsolaksi kutsutuksi kulkureitiksi.

4 Itäsola (1VP)

Toinen kahdesta mahdollisesta kulkureitistä laaksoon, jossa muinoin sijaitsi Eldar-asutuskeskus.

5 Kaakkoisrauniot (1VP)

Pahasti raunioitunut Eldar-kaupungin itäinen osa.

6 Eteläkaupunki (1VP)

Kohtuullisen hyvin ajan kulumaa kestänyt, autioitunut Eldar-kaupunki.

7 Lounainen sola (1VP)

Lounainen kulkuyhteys laaksoon ja sieltä pois.

8 Länsikukkulat (1VP)

Kulkureittiä valvovat kukkulat kohoavat pohjoista kohti.

9 Vartiolinnake (2VP) FF

Vahvasti linnoitettu vartiolinnake juhlakentän laidalla.

10 Suo

Aikojen saatossa soistunut entinen nurmikenttä.

Koko alue difficult terrainia

11 Tähystystorni (1VP) F

Keskeisellä alueella sijaitseva varsin hyväkuntoinen tähystystorni varastorakennuksineen kaikkineen.

Yksi noppa lisää strategy rating -heittoihin

12 Palatsikompleksi (2/3VP) F

Kohtuullisen hyvin säilynyt muinainen Eldar-palatsi.

Eldareille kolmen Voittopisteen arvoinen, muille kahden.

13 Juhlakenttä (3VP)

Laaja muinoinen juhlava hiekkakenttä on kärsinyt aikojen kuluessa, muurit ja tornit osittain sortuneet.

14 Viljelysalue

Rehevöitynyt entinen pelto varastoineen päivineen.

15 Vuoribunkkeri (2VP) F

Viimeinen turvapaikka, jonka suojista voidaan tehokkaasti sekä tulittaa laaksoon tunkeutunutta vihollista että pommittaa laakson ulkopuolisia alueita. Menettänyt entistä loistoaan ankarissa taisteluissa.

Omalla vuorollaan voi poistaa linnoitusmerkin haluamastaan sektorista muiden toimiensa lisäksi.

16 Belamin toteemi (5VP)

Vehreälle korokkeelle sijoitettu Belamin Toteemi.

belami kartta

 

Mainokset