Belamin intro


Tällä sivulla on kaikenlaista propagandaa, jota syötettiin tiedustelijoille ennen varsinaisia taisteluita. Kirjoitusvirheet ovat uskoakseni kaikki alkuperäisten kirjoittajien aikaansaannoksia ja tiedustelutiedot enemmän tai vähemmän puolueellisia, virheellisiä tai valheellisia.


 

—Belamin Toteemi—

449:s Belamin Kurinpidollinen Kaarti on saanut haltuunsa muinaisen artefaktin. Kyseinen artefakti on todennäköisesti Eldar-alkuperää ja muodoltaan toteemi. Alustavat tutkimukset antaisivat olettaa, että kyseessä voisi olla jonkinlainen mahtava ase tai muu voimanosoitus. Kaarti on löydöstään luonnollisesti riemuissaan, varjona taivaalla on kuitenkin huhut lähenevästä Eldar-iskujoukosta, jonka tarkoitukseksi epäillään juuri löytyneen toteemin ottamista omiin käsiinsä. Petolliset sielut ovat jälleen vuotaneet tietoa arveluttaville Eldareille. Olkoonkin että he ovat monesti taistelleet samalla puolella suurissa sodissa, on heidän mielenliikkeensä silti arvaamattomia ja aseensa tappavia. Toistaiseksi tunnistamaton Eldar-laivueen on siis havaittu olevan suoralla kurssilla kohti Belamia.

Löytö on herättänyt myös laajempaa kiinnostusta Keisarikunnan sisällä, pieni joukko avaruusjalkaväkeä oli saanut käskyn siirtyä Belamille ja tuhota Eldar-toteemi ennen Eldareiden saapumista estääkseen näin aseen joutumisen vääriin käsiin. Tämä on aiheuttanut ristiriitaisia tunteita Kaartin keskuudessa, avaruusjalkaväki olisi voimakas lisä puolustukseen Eldareita vastaan, mutta toteemin tuhoamisesta ollaan montaa mieltä. Olisi ehkä järkevää tutkia toteemi tarkoin ja käyttää sitä aseena Eldareita vastaan. On myös epävarmaa, jääkö avaruusjalkaväki planeetalle puolustamaan Eldareiden vihaa vastaan toteemin tuhoamisen jälkeen vai ei.

Kolmiodraama on siis syntymässä syrjäisessä avaruuden kolkassa, eikäkukaan tiedä varmaksi mikä tarkoitus ja vaikutus asioihin on DarkEldar –laivueella, jonka huhutaan olevan myös kurssilla kohti Belamia. Nuori dracon nimeltään Koc Hiss on huhujen mukaan etsimässä itselleen näyttöpaikkaa saadakseen itselleen voimakkaamman aseman kansansa keskuudessa.

Nyt näyttää siltä, että avaruusjalkaväki olisi saapumassa ensimmäisenä paikalle, mutta yllättävätkö Eldarit hyökkäyksellä Kaartin ja Avaruusjalkaväen vielä istuessa neuvottelupöydässä kinaamassa toteemin kohtalosta? Missä vaiheessa Koc Hiss joukkoineen saapuu taistelutantereelle? Onnistuvatko ihmiset saamaan keskinäisen sovun aikaiseksi yhteistä vihollista vai syntyykö muita odottamattomia ja kenties lyhytikäisiä liittoumia taisteltelujen tuoksinnassa? Muuttuuko planeetta veriseksi taistelutantereeksi neljän armeijan taistellessa yksin kaikkia vastaan päättääkseen Belamin Toteemin kohtalosta?

Ennen suurta Belamin taistelua

Koc Hiss, Tanssivan Terän Kabalin tuore dracon, kiisi kohtiBelami-planeettaa. Hänen teräviin korviinsa oli kiirinyt tieto muinaisenEldar-artefaktin löytymisestä, kyseessä oli jonkinlainen toteemi.Artefakti ei häntä kiinnostanut, mutta hänen kieltään kostutti tietosiitä, että paikalla olisi runsain mitoin keskenään kiisteleviä ihmistenkeisarikunnan joukkoja sekä artefaktia takaisin hamuavia Eldareita.

Laumoittain uusia kidutettavia, orjuutettavia, tuoreita sielujapönkittämään hänen asemaansa. Loistotilaisuus nousta Commorraghinarvoasteikolla ylöspäin. Omien taistelijoidensa lisäksi hän houkuttelimukaan lauman wychejä, pelottavia gladiaattoreita, sekä Bhal Pa Thininkammottavine grotesqueineen. Suuren voittonsa ja tuoreiden sielujenvoimalla hän saisi kasaan entistä suuremman armeijan puolustamaanCommorraghia Kaaoksen joukoilta. Ajatus Commoraghin tuhosta sai hänet värisemään.
++ Keisarillinen lähetys, ei ulkopuolisten silmille ++

Kauhun Silmän suunnalta kantautuneet tiedot Kaaos-joukkojen liikehdinnästä ovataiheuttaneet taktisten kohteiden uudelleenpriorisointeja. Gore Angelsien taisteluproomueskadroonaa on todettu tarvittavan kiireellisemmin galaksin toisella laidalla. Täten vastuu ”Belamin toteemiksi” kutsutun artefaktin välittömästä tuhoamisesta siirretään Keisarin nimissä 449. Belamin Kurinpidolliselle kaartille.

Commander Dante, Lord of the Blood Angels

+++++++++Encrypted Message++++++++++++

subject: Hävikki

to: Belami Command

from: 499th Belami Disciplinary Guard

Comissar Maximus

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

zzxxccccccccasr8d7azsddögaw498a garrg443qwyerygasfg9u43w90wwwjgäaölsrttt403q3k4tkq34-tt344öött4asasdaff….sasasdf9ikaöslldklö…Teloitukset vähentäneet varaston hävikkiä 30%. Colonel Getter ei kuitenkaan vakuuttunut keisarillisten menetelmien järkevyydestä. Tästä päivästä lähtien komentajan on korvannut Colonel Fodder. Comissar Compactus on sijoitettu hänen neuvonantajaksi. Raportti odotettavissakolmen vuorokauden sisällä… ffdfffsasdfkkoeawefeafasddddddddgmkfdasw340985uajofej98aq23affajiewofjij3q294fjasödlk

+++++++++++end of message++++++++++++++

+++++++++Encrypted Message++++++++++++

subject: Uudet laitteistot

to: Belami Command

from: 499th Belami Disciplinary Guard

Comissar Maximus

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

gajrjdsg0943q09g8qhgaösggdassgqgöohgg84hg8a49ggafdijgroehg9843ghaöogihdsgfdgaga4g0943ajgagda.gads… Pilotti havaittiin tutkivan ilman valvontaa uuden liikkuvan kommunikaatio-linkin rakennetta. Pilotti Holsten on korvannut hänet ja osoittanut selvää edistystä laitteistonkäsittelyssä. Luutnantti Pulp on ihmetellyt mitä rangaistusyksikkö tekee näin kalliilla laitteistolla. Hänen neuvonantajakseen on asetettu Comissar Corpus. Raportti odotettavissakolmen vuorokauden sisällä… ta409taj094ajtja0rtjarwjt0a94j039jtaiefgaregaj9409ajtarwt

+++++++++++end of message++++++++++++++

—————————————————-

The rewards of tolerance are treachery and betrayal

—————————————————- 
Diem Warath walked slowly towards the core of the vessel, where the OldSeer’s meditation chamber was located. Nobody had seen the Old Seer for days and the young apprentices were getting restless. On top of all strange nightmares and visions had troubled Diem’s mind for several days and he couldn’t figure out what they meant. He reached the door to the chamber and was just about to knock when a soft but commanding voice spoke.

– Come in, Warath, it’s open.

Thou Diem was an able Seer himself his powers were nothing compared to the Old Seer and little things like this made him very aware of that. He openedthe door and walked in. The Chamber was build next to the Infinity Circuitto ensure connection to the old souls witch the Circuit held within. In themiddle of the room, where the Old Seer sat, was a large spiritstone. Thewalls were covered with ancient runes, that glowed a bright and warm goldenlight. Diem had never seen the room so alive.

– Sire, You haven’t eaten or slept for days.

– I’m almost finnished now, but there is something you have to do in the mean time.

– Sire?

– Prepare your troops, you leave tomorrow.

– But, Sire they are not ready. They are too young, too eager, they don’t have the discipline yet.

– We have no choise, the others are to far away to make it on time. Choose those who are agile and fast for you have to act quickly and with flawless timing, but keep the numbers low for we have only two crafts to spare.

– What has happened? What have you seen?

– I tough you of all should have felt it. One of the old Soultotems hasbeen found by the Mon-Keigh about a week ago. I had hoped to learn more,but we are running out of time. I sense a shadow closing. Make the preparations and I will give you the details and instructions when you leave.

– Sire, one more question. Where am i going?

– To Belami

Diem walked back toward the main quarters. His mind was heavy. It had beenalmost three centuries when his family was forced to leave Belami. He was to be the first to return, but would he live to tell it.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Imperial File 203/747106 – The Belami Totem

Investigation of the Religious Beliefs, Rituals and Practices of the Eldar Kind

Balthazar van Heppel, Ministorum Envoy

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

The Belami Totem is an ancient artifact originating on the planet Belami. Scatteredinformation about this statue-like pillar wrought in stone has been found in the data banks the Ministorum has been able to collect about this mysterious race and their history.

The Totem dates back to the times before the creation of Eye Of Terror and the descent of the mighty Eldar race thereafter. Old Eldar scriptures tell of ”SoulTotems”, purpose of which is as of yet undetermined, but is known to be linked tothe Eldar rituals such as their warp stones and soul binding protecting them fromthe Eye. There is good reason to assume that these Totems hold in themselves or are linked to great powers that could be misused should they fall into wrong hands.

++++++++++++++ Update ++++++++++++++++

After the recent findings on Belami included an artifact most likely matching the age-old descriptions of a Soul Totem, the Imperial Guard has provided the Ministorum fresh data and imagery.

The artifact on Belami Prime is indeed believed to be a Soul Totem potentially holding terrible powers. This particular specimen is somewhat unlike the typicalEldar architecture regarding to the craftsmanship and materials used. Eldar scriptures explain this with tales of individuals carving this statue from the hardest material on the planet by bare hands and psychic powers alone.

The Ministorum suspects alternatively that the appearance of the Totem results from exposure to centuries of harsh climate. Some experts have also derived an idea ofprimitive tribes – worshipping the Eldar – creating the Totem, based on the factthat artifact resembles an Eldar warrior helm. They consider this type of mannequin highly unlikely, too ordinary, should the Totem be made by the Eldar race. Further data is expected after proper investigations have been started.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Keisarillinen joukot etunenässään 449:s Belamin kurinpidollinen kaarti puolittain eksyivät muinaiseen laaksoon tutkiessaan Belamin asuttamattomia alueita. Laaksosta löytyi muinaista asutusta, jonka todettiin olevan Eldar-alkuperää. Keskellä laaksoa kohosi suuri Toteemi, jonka tarkoituksesta käytiin kiivasta keskustelua. Paikalle pyydettiin Arkistonhoitajia selvittämään tilannetta. Toteemin havaittiin sisältävän suuria voimia, mutta mikä sen varsinainen tarkoitus oli, jäi vielä epäselväksi, sen oletettiin olevan suuri ja voimakas ase, jota opiskelemalla voisi saada suuren hyödyn. Keisarillinen Inkvisitio ei tästä kuitenkaan pitänyt ja komensi Gore Angels –nimeä kantavat Avaruusjalkaväkiosaston Belamiin tehtävänään tuhota Toteemi. Kävi kuitenkin niin, että Gore Angels sai uudet käskyt, sotatilanteen kehittyminen Cadian läheisyydessä kaipasi Avaruusjalkaväkeä Belamin tilannetta enemmän.

Huonot uutiset tuntuivat kasaantuvan, Eldar-kansa oli jotenkin saanut selville Toteemin olemassaolon ja pienen laivaston havaittiin olevan matkalla kohti Belamia, tavoitteenaan ilmeisesti ottaa muinainen Toteemi haltuunsa hinnalla millä hyvänsä. Eikä siinä vielä kaikki, myös Eldareiden synkät piraattiserkut, Dark Eldarit, ovat osoittaneet kiinnostusta Belamin sektorista. Pahamainen Koc Hiss joukkoineen oli matkalla kohti Belamia – oliko kohteena Toteemi vai tuhannet sielut; kukaan ei tiennyt. Armeijoiden tuloaikaa ja saapumisjärjestystä ei tiedetty, Kaarti eversti Fodderin johdolla voi vain odottaa ja toivoen parhaansa mukaan saada selville Toteemin salaisuus ennen yhteenottoa. Eldareiden kanssa jonkunlaisia neuvotteluja voisi jopa yrittää, mutta Koc Hiss joukkoineen olikin aivan eri asia.

Uutisia lähestyvistä joukoista odotellen paikalle määrätyt Arkistonhoitajat käyttivät aikansa tutkien Toteemia ja sen ympäristöä. Eldar-alkuperästä ei ollut epäselvyyksiä, mutta miksi alue oli ollut autiona niin pitkään oli arvoitus, johon vastausta etsittiin ja myös löydettiin. Jäljistä voitiin päätellä, että laakso oli aikoja sitten joutunut poikkeuksellisen voimakkaan Ork-kansan liikekannallepanon – Waaaaghin – jalkoihin. Eldarit oli tapettu tai ajettu tiehensä, ja jonkun aikaa myöhemmin myös Orkit olivat jatkaneet matkaansa unohtaen koko paikan. Eldarit olivat luultavasti olettaneet Ork-kansan ottaneen planeetan haltuunsa ja katsoneet Toteemin olleen siellä hyvässä turvassa – tai sitten voimavaroja ei ole ollut tarpeeksi arvioitua vihollista vastaan. Aikojen saatossa koko Belamin Toteemi oli pikkuhiljaa painunut unholaan. Kaartin osuttua paikalle on tieto löydöstä kuitenkin kantautunut Eldareiden Näkijöiden tietoon.