Belamin toteemin kohtalo


Mitä Belamissa sitten lopulta tapahtui, nähtävästi vain voittajat kirjoittivat historiaa.


 

Koc Hiss tarkasteli Luoteisilta Vuorilta Kaartin saapumista laaksoon Lounaisen Solan kautta, samalla kun Eldar ryhmittyi Kaakossa sijaitsevaan rauniokaupunkiin. Kilpajuoksu Toteemille oli alkanut, ensimmäisenä kohteena Juhlakentän laidalla sijaitseva Vartiolinnake.

Vartiolinnake vallattiin vastarintaa vailla. Etelässä Kaarti valtasi Palatsikompleksin ja Eldar siihen rajaavan kaupungin.

Vartiolinnakkeelta suunnattiin kohti Juhlakenttää, edelleen vailla vastusta, Kaarti puolestaan onnistui ottamaan haltuunsa Lounaista Solaa vartioivan Tähystystornin samalla kun Eldar hyökkäsi Palatsikompleksiin. Taistelu Palatsista päättyi Kaartin torjuntavoittoon, samalla Koc Hissin ajatukset olivat jo Toteemissa ja sen valtaamisessa.

Oikea-aikainen hyökkäys kohti Toteemia. Toteemia havitelleet kaartilaiset ajettiin pois, samalla kun jälkiosasto jarrutteli Juhlakentälle hyökänneen Eldar-osaston etenemistä, peräytyen lopulta taktisesti järkevästi kohti vallattua Toteemia. Seuraavana siirtona oli kaarto Kaartin sivustaan ja Kaartin saartaminen.

Eldar hyökkäsi raivoisasti kohti Vartiotornia, mutta vankat puolustukset kestivät ja Eldar hätisteltiin pois. Kaarti arvasi sivustahyökkäyksen ja joukot kohtasivat Länsikukkuloilla. Vastarinta oli kovaa ja antoi Kaartille mahdollisuuden peräytyä laaksosta solan kautta pois. Samaan aikaan Eldar aloitti myös perääntymisensä.

Belamille asetetut tavoitteet onnistuivat osittain, tavallaan merkityksetön Toteemi saatiin vallattua, mikä tiesi sitä, että se ei joutunut muiden käsiin. Vapautuneita sieluja saatiin nautittua runsaasti, mutta vankien määrä jäi harmittavan pieneksi. Toteemi tuo kuitenkin Koc Hissille lisää arvostusta Commorraghissa ja se puolestaan merkitsee suurempia voimavaroja ja sotajoukkoja tulevaisuudessa.